Giới thiệu về chúng tôi

Mago Marketing là đơn vị cung cấp giải pháp marketing từ chiến lược tới thực thi. Dưới sự cố vấn của chiến lược gia Mago Vũ – Sáng lập phương pháp marketing gốc. Tác giả cuốn sách: Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả- Tối ưu từ gốc.

Chiến lược marketing cung cấp giải pháp cố vấn chuyên sâu và tối ưu nguồn lực giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng bền vững.

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC và nghiên cứu

  • Trong quá trình triển khai marketing cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Mago Marketing đã được nhiều doanh nghiệp ghi nhận.
    Năm 2019, Ông Mago Vũ bắt đầu nghiên cứu về Marketing Gốc.
  • Năm 2020 Ông Mago Vũ đã hoàn thiện và cho ra đời phương pháp marketing gốc. Đây là phương pháp marketing được đúc rút từ những quy luật tất yếu từ nhu cầu con người, các quy luật tất yếu thị trường, quy luật chi phối lên con người…
  • Phương pháp marketing gốc sẽ là một sản phẩm gốc rễ, ưu việt cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Giúp doanh nghiệp và người có nhu cầu đều nhận ra được giá trị của nhau từ đó tạo cầu nối gắn kết vững bền.